De Zomertuinen

 Uw ondertitel

Hürthstraat en Thetfordstraat

De straten in de Zomertuinen zijn vernoemd naar zustersteden Hürth en Thetford. 

De overeenkomst tussen deze "jumelagegemeenten" is dat zij alle drie "satellieten" of voorsteden zijn van een grote stad.

Spijkenisse grenst aan Rotterdam.  Hürth ligt tegen Keulen aan en Thetford ten noordoosten van Londen.

De drie steden hebben een rijk verenigingsleven en er vinden regelmatig uitwisselingen en bezoeken plaats.

In alle drie de zustersteden hebben zich in de tweede helft van de vorige eeuw gelijksoortige ontwikkelingen voorgedaan. Door een overloop van de grote steden naar de aangrenzende landelijke gebieden is het aantal inwoners sterk gegroeid en het aantal bedrijven is fors toegenomen.  

In navolging van initiatieven in Thetford en Hürth is in april 1998 de Vereniging Internationale Contacten Spijkenisse opgericht (VICS). Doel van deze vereniging is het vebeteren en stimuleren van de contacten tussen de inwoners van de partnergemeenten op het gebied van sport, ontspanning. cultuur, onderwijs en maatschappelijke zorg, in de ruimste zin van het woord.  De VICS richt zich op de uitwisseling en ontmoeting van verenigingen en organisaties in de jumelagegemeenten.


De burgemeesters van Hürth en Thetford hebben in 2012 officieel de straatnamen gedoopt op het complex De Zomertuinen.