De Zomertuinen

 Uw ondertitel

Welkom op de site van de Bewonersvereniging De Zomertuinen.

Op 27 augustus 2010 is bij notariële akte onze vereniging opgericht met als doelstelling om de belangen te behartigen van de bewoners van het wooncomplex De Zomertuinen in de Gemeente Nissewaard. De bewonersvereniging  zal optreden in de verhoudingen met overheden, instellingen en organisaties, in het bijzonder met de woningcorporatie Woonbron en zijn huurders, de verenigingen van eigenaren binnen binnen het wooncomplex en de Gemeente Nissewaard: het bevorderen van de goede onderlinge verhoudingen tussen de bewoners; en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelingsverband houdt of daartoe bevoordelijk kan zijn, zulks alles in de ruimste zin des woords.

De vereniging is aangemeld bij en zal ook deelnemen aan het Platformoverleg met de overige deelnemende belangen organisaties in het door de Gemeente Nissewaard georganiseerde wijkoverleg.

Lidmaatschap

Bewoners kunnen individueel of in collectief verband lid worden van de vereniging . De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. 

Kamer van Koophandel : 50706667

Bankrekening: NL54ABNA0515968293

Correspondentieadres: Thetfordstraat 198,

3203LJ Spijkenisse

Mail: info@dezomertuinen.nl