De Zomertuinen

 Uw ondertitel

 1.  In deze disclaimer wordt verstaan onder;

  • De eigenaar: de eigenaar van de website.
  • Gebruik(en) : alle denkbare handelingen. 
  • U : de gebruiker (bezoeker) van de website.
  • De content : alle in de website aanwezige inhoud.

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina's die u op de website bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

5.  Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekrechtelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

7. De eigenaar spant zich ervoor de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

8. De eigenaar mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 

9. De eigenaar verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins . De inhoud is voor particulier gebruik bedoeld.


Redactie.

Ben de Blok en Arthur van Katwijk.