Bewonersvereniging De Zomertuinen

            

Het Bestuur

 

      

Arthur van Katwijk

Voorzitter

arthur@dezomertuinen.nl

 

 

Ben de Blok

Secretaris

ben@dezomertuinen.nl

0651353209

 

Anne Korf

Penningmeester

anne@dezomertuinen.nl

0618566948

 Activiteiten commissie De Zomertuinen.

 Riet Orth, Joost Deijkers, Dick Schouten, Piet Rooimans en Hennie Fonville.

Leefbaarheidscommissie Magnolia.

 Vacant

Totaal aantal leden

appartementen complex Bougainville 72 leden.

Appartementen complex Magnolia 14 Leden.

Appartementen complex de Es 33 leden.

   Correspondentie adres

Bewonersvereniging De Zomertuinen

Thetfordstraat 198

3203 LJ Spijkenisse

Bankrekening ABN/AMRO

IBAN nr.: NL54ABNA0515968293

T.n.v. De Zomertuinen

K.v.K nr: 50706667

e-mail: info@dezomertuinen.nl    

Contributie

Met ingang van 2011 wordt aan de leden een symbolisch jaarlijks contributiebedrag gevraagd van € 1,- per persoon. ( van dit bedrag worden de kosten van het houden van een bankrekening , inschrijving bij de Kamer van Koophandel dan wel kleine administratieve zaken bekostigd).

Het Bestuur vraagt jaarlijks d.m.v. van een schrijven aan de bewoners van de Hürthstraat of zij hun contributie aan de penningmeester van de vereniging willen voldoen.

De bewoners van Bougainville die deelnemen aan de Lief en Leed bijdrage zijn eveneens aangemeld als lid van de bewonersvereniging voor hun wordt de contributie collectief voldaan.

De contributie voor de bewoners van Magnolia wordt t.b.v. het jaar 2020 eenmalig door tussenkomst van het bestuur collectief voldaan.

 Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

o    de eigenaar: de eigenaar van de website;

o    gebruik(en): alle denkbare handelingen;

o    u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

o    de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina's die u op de website bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

7. De eigenaar spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

8. De eigenaar mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

9. De eigenaar verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is voor particulier gebruik bedoeld.

 

 

 

 Designers: Ben & Arthur.