Bewonersvereniging De Zomertuinen

 

Burendag 2021 

 

 


 

 


 

De Brasserie is open, echter het dragen van een mondmasker is verplicht. Aan tafel mag het mondneusmasker worden afgedaan. Argos betreurt dat er stap terug wordt gezet, maar de veiligheid van de clienten, medewerkers en vrijwilligers staat voorop.

Deze maatregel geldt vanaf vrijdag 23 juli 2021 voor iedereen vanaf 13 jaar (uitgezonderd clienten).

 

 

 


 

 

 


 

2021

De nieuwsbrieven van het jaar  2021 van Bougainville en Magnolia zijn weer gemaakt zie mapje mededelingen V.v.E's.

 


Brasserie De Wereld is vanaf 5 juni toegankelijk voor mensen uit de wijk. Activiteiten vanuit de bewonersvereniging vinden nog niet plaats. 

 


  

 

 

 

 


 

 

Melding openbare ruimte

De zorg van de openbare ruimte is een taak van de Gemeente. De Gemeente streeeft ernaar om alle zaken schoon en veilig te houden. Wilt u iets doorgeven doe dat dan direct on line.

https://www.nissewaard.nl/contact/contact_to/onderwerp-melding.htm

of per mail

buitenruimte@nissewaard.nl

 

 


 

 

 

 Zustersteden Hürth en Thetford

De straten in de Zomertuinen zijn vernoemd naar de zustersteden.

De overeenkomst tussen deze ´jumelagegemeenten´ is dat ze alle drie ´satellieten´ of voorsteden zijn van een grote stad. Zoals Spijkenisse aan Rotterdam grenst, zo ligt Hürth tegen Keulen aan. Thetford ligt op ongeveer 120 kilometer ten noordoosten van Londen. De 3 steden hebben een rijk verenigingsleven en er vinden regelmatig uitwisselingen en bezoeken plaats.

In alle drie de zustersteden hebben zich in de tweede helft van de vorige eeuw gelijksoortige ontwikkelingen voorgedaan. Door een overloop van de grote steden naar de aangrenzende landelijke gebieden is het aantal inwoners sterk gegroeid. Ook het aantal bedrijven is fors toegenomen. Het middeleeuwse stadje Thetford is met circa 20.000 inwoners relatief klein gebleven. Hürth (met 53.000 inwoners) en Spijkenisse (met bijna 73.000 inwoners) mogen zich inmiddels tot de middelgrote steden rekenen.

In navolging van initiatieven in Thetford en Hürth is in april 1998 de Vereniging Internationale Contacten Spijkenisse (VICS) opgericht. Doel van deze vereniging is het verbeteren en stimuleren van de contacten tussen de inwoners van de partnergemeenten op het gebied van sport, ontspanning, cultuur, jeugdbeleid, onderwijs en maatschappelijke zorg, in de ruimste zin van het woord. De VICS richt zich op de uitwisseling en ontmoeting van verenigingen en organisaties in de jumelagegemeenten.

 

 

 

 

De Zomertuinen

GPS coördinaten N 51.84022 E 4.34885