Bewonersvereniging De Zomertuinen

 

 

 17-11-2021 is er een bericht binnen gekomen van Argos dat alle activiteiten in de Brasserie voor de aankomende tijd geanuleerd worden i.v.m Carona.


Waarschuwing van de wijkagent .

                  

  Welkom op de site van de Bewonersvereniging  

De Zomertuinen

 

 Op 27 augustus 2010 is bij notariële akte opgericht de Bewonersvereniging De Zomertuinen. Volgens de statuten heeft de vereniging de volgende doelstelling;

Het behartigen van de belangen van de bewoners van het wooncomplex De Zomertuinen in de Gemeente Spijkenisse in het algemeen en van de leden in het bijzonder; het optreden als bewonersvereniging in de verhouding met overheden, instellingen en organisaties, meer in het bijzonder in de afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Spijkenisse gevestigde verhuurder Woonbron en zijn huurders en ten opzichte van de vereniging(en) van eigenaren binnen het wooncomplex; het bevorderen van de sociale en fysieke leefbaarheid in en om het complex De Zomertuinen, waaronder met name ook wordt begrepen het bevorderen van de goede onderlinge verhoudingen tussen de bewoners van het wooncomplex; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijderlingsverband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks alles in de ruimste zin des woords.

De vereniging is aangemeld bij en zal ook deelnemen aan het Platformoverleg met de overige deelnemende belangenorganisaties in het door de Gemeente Spijkenisse georganiseerde wijkoverleg.